Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Lyssna på eller se inspelningar från SLS-evenemang

Seminarium: Slumpens skördar (9.1.2015)

Program i samband med Vetenskapsdagarna 2015

  Se och hör föredragen
  Patrick Sibelius: Begreppet slumpen

  Se programmet

Vetenskapernas natt: Helt random! (8.1.2014)

Program i samband med Vetenskapsdagarna 2015

  Se och hör föredragen

Se programmet

  

Seminarium: Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid (30–31.10.2014)

  Se programmet

  Nina Pilke& Paula Rossi: Konklusioner av projektet Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland – god praxis och framtida utmaningar i en fackspråklig kontext (TMF)

  Jan Lindström: Interaktion ur ett kontrastivt perspektiv. Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska

  Jenny Sylvin: Helsingfors universitet – tvåspråkigt för vem?

  Heidi RontuFinländsk tvåspråkighet – akademisk flerspråkighet. Vilken språklig verklighet vid Aalto-universitetet?

  Johanna Laakso: Institutionell flerspråkighet hos finsk-ugriska minoriteter i Europa

  Tove Bull: Språkkontakt mellom nordisk og finsk-ugrisk

  Eeva-Liisa Nyqvist: En jämförelse mellan språkbad och traditionell svenskundervisning – substantiv, verb, ordföljd

  Åsa Palviainen: Tvåspråkiga barn och familjer vid svenskspråkiga daghem. Presentation av projektet Child2ling

  Ludvig Forsman: "Ingen att tala med" eller familjespråkets roll hos en flerspråkig minoritet. Ett perspektiv på svenskans försvinnande i Gammalsvenskby

  Tomas Lehecka: Känner hjärnan igen importord? Ett psykolingvistiskt perspektiv på lexikal import från engelskan till svenskan

  Olle Josephson: Att göra politik av språkkontakt och språkhierarkier. Svenska erfarenheter

 

Brev- och konstutgåvan Albert Edelfelts brev lanseras (10.9.2014)

Här kan du se lanseringen av Albert Edelfelts brev. Hör Maria Vainio-Kurtakko och Dennis Stolt presentera utgåvan!

  Titta på lanseringen

Seminarium: Populärlitteraturens funktioner och förvandlingar (25.4.2014)

  Se programmet

  Öppningstal av Claes Ahlund

  Yvonne Leffler: Populärfiktion och välbefinnande. Terapi, coaching eller livskunskap?

  Bo Pettersson: Hur invasionsromanen tände gnistan till första världskriget

  Claes Ahlund: Politik och underhållning: populärlitteraturen och första världskriget

  Paula Arvas: Matti Joensuu, Leena Lehtolainen and the right kind of realism in Finnish crime fiction?

  Kristina Malmio: Den lilla storstaden. Helsingfors i finlandssvenska detektivromaner i början av 1900-talet

 

Att pussla ihop det svenska i Finland: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (9.1.2014)

Slutseminarium för forskningsprojektet Bitar av samma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland

  Anna-Maria Åström: Introducerande synpunkter

  Helena Tolvhed: Intersektionalitet: ett fruktbart perspektiv i kulturforskningen, eller "gammalt vin i nya läglar"?

  Sven-Erik Klinkmann: Pusselprojektet: forskningsmässiga möjligheter och utmaningar

  Sven-Erik Klinkmanns föredrag

  Andreas Backa: Beskrivningar av svenskt i Finland: Tolerans som varumärke?

  Läs Andreas Backas föredrag

  Mikael Sarelin: Region och språk som identitetskonstruktioner i den svenskspråkiga spinnfiskedebatten

  Tytti Steel: Intersectionality as a creative tool for analysis

  

Då och nu i Topelius historiska noveller (seminarium 22.11.2013)

  Pia Forssell: "Hertiginnor, häradshövdingar och hittebarn. Topelius historiska noveller och utgåvorna av dem" 

  Matti Klinge: "Franskt inflytande i Topelius noveller"

  Bo Pettersson: "Om Hertiginnan af Finland och den historiska romanens tradition"

  Mari Hatavara: "Historikerns roll och berättarens i Hertiginnan af Finland"
  Se Mari Hatavaras presentation

  Henrik Knif: "Topelius och 1700-talet – ett ambivalent förhållande"

  Elisabeth Mansén: "Den mörka tavlan. Tidstypiska sinnesintryck i Hertiginnan af Finland"

  

Nordiska perspektiv på korpusforskning

  Lars Borin  "Tillgång och efterfrågan i korpusforskningen: Korp lämnar boet"
  Charlotta af Hällström-Reijonen  "Att finna finlandismnålar i en korpushöstack"
  Janne Bondi Johannessen "Jämförelse av tal- och skriftspråkskorpusar"
  Janus Mortensen "Lagring, analyse og deling af audiovisuelle data"
  Krister Lindén  FIN-CLARIN - Korpusproduktion i Finland

  

  

Teoretiska och analytiska perspektiv på Monika Fagerholms författarskap (19.4.2013)

   Lena Kåreland "Lek med genrer och spel med könsidentiteter. Monika Fagerholm som flickskildrare"
   Anna Helle "When Death and Love embrace". Affects in Monika Fagerholm's  The American Girl and The   Glitter Scene
  Maria Margareta Österholm  "Den gurleska Trakten". Femininitet och begär i Den amerikanska flickan och Glitterscenen
   Kristina Malmio  Det gränslösa rummet: Diva och den digitala "revolutionen". 
   Hanna Lahdenperä "Meningsbyggande och förståelsesystem. Att läsa skönlitteratur som teori"
   Ann-Sofie Lönngren  "Escaping the "human" - a female Nordic tradition from Kalevala to Fagerholm"

 

  

Topelius – journalist, novellist och kulturgeograf (14.1.2013)

  Clas Zilliacus hälsningstal
  Katarina Pihlflyckt: "En resa i Finland – texter och motiv i omlopp"
  Pia Forssell: "Tidningsman med ambitioner. Topelius som journalist och prosaist"

  

  

Bröd och nöd. Om livsmedelskriser och deras följder (11.1.2013)

På grund av tekniska problem vid inbandningen finns tyvärr bara en del av föredragen presenterade här.

  Björn Meidal, Uppsala universitet: "Blodig biff och förfalskad buljong. Mat som metafor i August Strindbergs författarskap"
  Agneta Rahikainen, SLS: "Edith Södergran som hungerpoet och isolerad eremit"
  Johanna Mäkelä, Helsingfors universitet: "Bröd i den finländska matkulturen"
  Martin Hårdstedt, Umeå universitet: "Utan bröd inget krig – Finska kriget 1808-09 och brödförsörjningen

 

Video: Science slam SLS på Vetenskapernas natt (10.1.2013)

  Åsa Mickwitz: There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed. Om skrivandets vånda.

  Thomas Vikberg: Gesällundervisning

  Caroline Sandström: Genus i svenskan

 

Några föredrag hållna av SLS hedersmedlemmar (22.11.2012)

  Gustav Björkstrand: "Visioner och verklighet: Jakob Tengströms storslagna visioner möter en karg verklighet" 
  Mirja Saari: "Brev på två språk. Om några tidiga språkbytares korrespondens under senare hälften av 1800-talet"
  Krister Ståhlberg: "Stiftelser och fonder som finansiärer: Deras betydelse i vårt samhälle" 

  

  

Året som förändrade Norden: 1812 års politik och dess följder (31.5.2012)

  Nils-Erik Villstrand: "Furstar, folk och framtid: Kejsar Alexanders och kronprins Karl Johans möte i Åbo 1812"
  Vadim Roguinskiy: "Alexander I:s politik i Norden 1809–1814"
  Krister Wahlbäck: "År 1812 som en vändpunkt i svensk utrikespolitik"
  Ruth Hemstad: "Carl Johan og propagandakrigen om Norge 1812–1814"
  Rasmus Glenthøj: "Danmark og 1814: De danske reaktioner på nederlaget og adskillelsen fra Norge"

  

Åländsk dialekt- och teaterkväll (1.3.2012)

  Eva Sundberg: "En dialektresa på Åland i tid och rum"

Vaggvisorna som hörs sist i inspelningen är från cd:n Från ballad till foxtrot. Visor och låtar ur Ålands museums arkiv.

  

International seminar: Georg August Wallin 200 years (October, 21st 2011)

Below you will find some of the presentations that were given during the seminar.

Zbigniew T. Fiema: Before Wallin: The Northwest Arabia in the Pre-Islamic Period
Captions for the presentation

Patricia Berg: G. A. Wallin - a Finnish sailor stranded on the Arabian Peninsula

Fredrik Thomasson: Firebrand, Orientalist, and Naturalist. Pehr Forsskål, Finnish, Swedish and Danish Traveller to Arabia

  

Vetenskapernas natt (13.1.2011) – publikens frågor och expertpanelens svar, video

  Varför vill de finskspråkiga inte tala svenska?
  Är traditionen "tjugondag Knut är julens slut" en finlandssvensk tradition?
  Finns det festseder som är typiska för finlandssvenskarna?
  När kom svenskarna till Finland och när sticker dom?
  Hur har språkförhållandena ändrats i Nyland genom tiderna?

  

Fiskarens vardag i den finländska skärgården förr och nu (12.1.2011)

 Hans Hästbacka "Livet i Stenriket – ett fiskeläge i Bergö skärgård"
 Niklas Huldén "Kust och utskär – förändringar i fisket under 1700- och 1800-talen"
 Nils Storå "Fiskaren – från strömmingssaltare till produktutvecklare"
 Mikael Kilpi "Ro, ro till fiskeskär, men finns det ännu fiskar där?" – kustfisket i ett
föränderligt norra Östersjön"


Den litteraturvetenskapliga texten som genre (3.12.2010)

 Anders Johansson "Tänkandets ofrihet: Former och normer i akademin"
 Anna Williams "Den demokratiska avhandlingen"
 Torbjörn Forslid "Att skriva litteraturvetenskap i det medialiserade samhället"
 Pia Forssell "Förstå, förmedla, författa – förväntningar på förlagshåll"


Myndigheternas svenska (19.11.2010)

 Nils Erik Villstrand "Kungen, bonden och skriften 1500–1800"
 Merja Koskela "Om skattemyndigheterna på webben i Sverige och Finland"
 Claes Ohlsson "Informera eller marknadsföra? Utmaningar för svenska myndigheter"
 Ulla Tiililä: "Textualisering inom offentlig förvaltning"
 Lieselott Nordman: "Normer vid lagöversättning – ett problemkomplex?"
 Jannika Lassus "Barnfamiljsbroschyrer i förändring"
 Sten Palmgren "Arbetet med Svenskt lagspråk i Finland och ett bättre myndighetsspråk"
 Olle Josephsson "Klarspråk - den forskning vi behöver"

  

Det svenska i det urbana Finland (11.11.2010)

 Mona Forsskåhl:: "Hesaslang på svenska – förr och nu?"

  

Gränser förr och nu (25.10.2010)

 Brigitta Busch "From bilingualism to heteroglossia: changing paradigms
in sociolinguistics research
"
 Charles Westin "Fasta och flytande gränser i tid och rum"
 Göran Djupsund "Det tidigare storprojektet: Finlandssvenskarna och deras institutioner"

Aktuell forskning – presentationer:

 Kimmo Grönlund "Språk och politisk mobilisering"
 Susan Sundback "Finlandssvenskarnas sociala kapital"
 Karmela Liebkind "IJSL: ett specialnummer om finlandssvenskarna"
 Fjalar Finnäs "Aktuell demografisk forskning om finlandssvenskrna"


Literary Societies in the Age of Nationalism – Patriotiska litteratursällskap under nationalismens tidevarv (12.10.2010)

 Ph.D Monika Baar (University of Groningen, Netherlands) "Creating the National Public Sphere: Learned Societies in East-Central Europe in the Nineteenth Century"
 Ph.D. Odd Arvid Storsveen (University of Oslo, Norway) "Nationhood, Language and Intellectual Societies in 19th Century Norway"

  

Från ankdamm till avantgarde – föredragsserien hösten 2010

8.11.2010
 Carola Herberts "Ljungen, islossningen och Vintergatan – om naturmotiven i Topelius dikter"
 Laura Mattsson "Punschångor och pietism i breven till Topelius 1829-1842"


Natur och vitterhet (16.4.2010)

Pia Maria Ahlbäck ”Naturen på vinden, i litteraturen, hos nationen
Carola Herberts ”Ljungen, islossningen och Vintergatan. Om naturmotiven i Zacharias Topelius lyrik


Språk och historia - språkvård, språkplanering och flerspråkighet (9.4.2010)

  Jennica Thylin-Klaus ”Skandinaviska tungans yttersta utpost”. A.O. Freudenthal och den tidiga svenska språkplaneringen i Finland
  Christer Kuvaja Tvåspråkighet i södra Finland ca 1750–1850 – var, vem och varför
  Charlotta af Hällström-Reijonen Finlandismerna och språkvården i ett hundraårsperspektiv


En-, två- eller flerspråkig? – föredragssserien våren 2010

19.4.2010
  Christer Kuvaja Tvåspråkighetens dimesioner svenkt och finskt i Nyland 1750–1850
Jessica Parland-von Essen Affärer, allianser och anseende. Konsten att tillhöra eliten i Helsingfors på 1700-talet

22.3.2010
  Charlotta af Hällström-Reijonen Ett sekel av kamp mot finlandismer – har det gett resultat?
  Marketta Sundman Svensk grammatik för finska elever – varför och hur?

22.2.2010
  Julia Tidigs Bland isvoschikar och honoratiores i Jac. Ahrenbergs Viborg
  Michel Ekman 'Må vi blicka tillbaka mot det förflutna!' Den unga finlandssvenska litteraturen möter en hotfull samtid

18.1.2010
  Johannes Brusila Finlandssvenskhet framställd genom musik (musiken bortklippt av upphovsrättsliga skäl)
  Ros-Mari Djupsund Finlandssvenskhet framställd genom musik


Invandring och mångkulturalism i Finland under 1800- och 1900-talet (27.11.2009)

  Harald Runblom Invandringen i Östersjöområdet
  Salla Tuori Kulturmöten och rasism i Finland
  Mats Wickström Från assimilation till mångkulturalism


Städernas språk (20.11.2009)

  Mona Forsskåhl Helsingforsslang som markör för olika grupper under olika tider
  Sofie Henricson Diskursmarkörer i språkösvenska samtal: siis eller liksom?
  Mikael Reuter Kvantiteten som social markör i 1970-talets Helsingforssvenska
  Margareta Svahn Stadsspråk och dialekt - relevant indelning? Exemplet Skara.
 &am

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |